16 września 2013 roku odbyło się kolejne (czwarte) posiedzenie powołanej przez premiera przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, pracującej od kwietnia 2013 roku, Rady ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. W posiedzeniach Rady, jako przedstawicielka organizacji pozarządowych uczestniczy prezeska Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka. Rada, składająca się z wysokiego szczebla przedstawicieli administracji państwowej z całego kraju jest ciałem, które pod kierunkiem aktywizującego uczestników min. Michała Boniego, ma szanse na osiągnięcia na tym ważnym społecznie polu.