Dziś o 16:00 rozpocznie się posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jedyny punkt porządku obrad to zaopiniowanie wniosków w sprawie powołania na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Komisja zarekomenduje Sejmowi wybór spośród trzech kandydatów: Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, Piotra Wawrzyka i Roberta Gwiazdowskiego. Jednak rekomendacja nie jest wiążąca, decyduje głosowanie na sali plenarnej.

Otwarta Rzeczpospolita razem z setkami polskich organizacji społecznych od samego początku popiera Zuzannę Rudzińską-Bluszcz. To kandydatka merytoryczna, wspaniała i doświadczona prawniczka, od lat zajmująca się ochroną praw człowieka w Polsce. Jedyna, która daje gwarancję, że urząd Rzecznika Praw Obywatelskich nie stanie się kolejnym politycznym łupem. Bo urząd ten ma chronić Polki i Polaków przed poczynaniami każdej władzy.

A transmisję z posiedzenia Komisji będzie można obejrzeć na stronie Sejmu RP.