W dniu 21 listopada odbyło się w sejmie posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W posiedzeniu udział wzięła Monika Wieczyńska ze Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Wysłuchano dwóch wystąpień: informacji rabina Shalom Stamblera na temat działalności w Polsce Chabad Lubawicz (jednego z odłamów chasydyzmu) oraz wypowiedzi prof.dr.hab.Marcina Wodzińskiego o znaczeniu chasydyzmu dla zachowania i rozwoju tożsamości mniejszości żydowskiej w Polsce. Chasydyzm powstał w połowieXVIII-go wieku na ziemiach Podola i Wołynia, by następnie objąć wpływami Ruś Czerwoną, Ukrainę i białoruską część Wielkiego Księstwa Litewskiego, a wreszcie Polskę centralną. Początkowo był ruchem religijnym, by z czasem stać się „formacją kulturową kształtującą system wartości, wyobrażenia ,wierzenia, praktyki społeczne, czy relacje międzyludzkie.” W XIX-tym wieku wpływ tej formacji rozciągał się na całe wschodnioeuropejskie żydostwo. Również formy religijności Żydów polskich kształtowały się pod wpływem chasydyzmu – był on największym ruchem społeczno – religijnym jaki powstał na ziemiach polskich. Dlatego też – według prof. Wodzińskiego – chasydyzm winien być traktowany jako „część dziedzictwa kulturowego Polski w jego szerokim wielokulturowym znaczeniu”. W uzupełnieniu tych dwóch wystąpień pani Monika Krawczyk z Fundacji Dziedzictwa Żydowskiego przedstawiła film „Miejscowości szlaku chasydzkiego”, ukazujący odrestaurowane synagogi w lubelskim i na Podkarpaciu.

Monika Wieczyńska