Warszawa, dn. 7 maja 2004 r.

 

Organizatorzy „Kultury dla Tolerancji”,

Kampania przeciw Homofobii

w Krakowie

 

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „OTWARTA RZECZPOSPOLITA” pragnie wyrazić poparcie dla organizatorów „Kultury dla Tolerancji” w Krakowie, a jednocześnie zwrócić uwagę na niepokojący i sprzeczny z duchem demokracji ton dyskusji na temat prawa mniejszości seksualnych do przedstawiania swoich problemów i aspiracji na forum publicznym.

Wśród polityków i w prasie pojawia się często argument, że publiczne manifestowanie przez takie czy inne mniejszości własnego stanowiska i otwarte mówienie o dyskryminacji, z którą się spotykają, jest pogwałceniem norm uznawanych przez większość i jako takie ma stanowić jakoby rodzaj agresji, przed którą większość powinna się słusznie bronić. Przyjęcie takiego stanowiska de facto skazuje mniejszości na milczenie i odbiera im szanse legalnej walki o własne prawa, szczególnie jeżeli tego typu argument uzasadnia administracyjne zakazy publicznych wystąpień, zgromadzeń lub wypowiedzi.

Prawo do swobodnego – w granicach obowiązujących ustaw – wyrażania własnego stanowiska i protestu, a także wnoszenia propozycji zmian prawnych przez wszystkie grupy społeczne jest niezbywalnym fundamentem demokracji. Poszanowanie tego rodzaju wolności wypowiedzi i zgromadzeń jest szczególnie ważne w przypadkach mniejszości dyskryminowanych.

Zarząd Stowarzyszenia