Pierwsza napisana dla czytelnika ukraińskiego historia Polski od Mieszka I do naszych czasów napisana przez wybitnych historyków, specjalistów odpowiednich zagadnień. Redaktorami tomu są Włodzimierz Mędrzecki i Jerzy Bracisiewicz, a wśród autorów kolejnych odsłon tysiąclecia m. in. Maria Starnawska, Igor Kąkolewski, Jarosław Czubaty, Tomasz Kizwalter, Maciej Janowski, Jerzy Eisler. Znani polskim czytelnikom twórcy tej książki są gwarancją, że oddaje ona aktualny stan wiedzy i obiektywizm w omawianiu faktów. Jest to wykład popularny, zbliżony do podręcznika dla szkół średnich, bogato ilustrowany, zawiera mapy, ukazujące zmianę kształtu granic państwa. Warto zauważyć, że jest to pierwsza tego rodzaju synteza dziejów Polski opublikowana w języku obcym.