W Polsce ponad połowa osób ze społeczności LGBT+ doświadczyła przestępstwa z nienawiści na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, ale tylko 2,5 proc. takich przypadków jest zgłaszanych policji – wynika z danych Kampanii Przeciwko Homofobii. Eksperci wskazują, że to nie tylko efekt polityki i homofobicznych działań w przestrzeni publicznej, ale również braków w obecnie obowiązujących przepisach. Dla przykładu obecnie nie chronią one osób LGBT+ przed mową nienawiści, mimo że na taką ochronę mogą liczyć inne mniejszości, np. narodowościowe czy religijne.

 W polskich przepisach są pewne braki dotyczące ochrony praw osób LGBT+. W przypadku zatrudniania mamy tę ochronę na naprawdę wysokim poziomie unijnym. Wyzwaniem jest raczej praktyka stosowania tych przepisów. Natomiast już w obszarach takich jak opieka zdrowotna, zabezpieczenie społeczne, dostęp do dóbr i usług czy edukacja brakuje przepisów, które wprost chroniłyby przed dyskryminacją ze względu na tożsamość LGBT+. My oczywiście, jako prawnicy i prawniczki, poszukujemy rozwiązań prawnych, które mogą łatać tę dziurę, czyli np. występujemy do sądu z pozwami o naruszenie dóbr osobistych, ale to nie jest aż tak efektywna ochrona jak taka, która spełnia standardy unijne, czyli po prostu wprowadza zakaz dyskryminacji – mówi agencji Newseria Biznes Karolina Kędziora, radczyni prawna, prawniczka z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

W Tęczowym Indeksie Europy – rankingu krajów UE opracowywanym przez ILGA Europe – Polska zajmuje obecnie 44. miejsce na 49 uwzględnionych w nim państw. Raport organizacji wskazuje m.in. na dużą liczbę ekstremalnie homofobicznych działań publicznych oraz fakt, że coraz więcej osób LGBT+ wyjeżdża z kraju w miarę pogarszania się sytuacji politycznej.

Więcej na newseria.pl