Federacja Romów „FROM” i Stowarzyszenie Romów w Polsce wystosowały do mediów apel, w którym zwracają uwagę, że dziennikarze posługują się krzywdzącymi stereotypami na temat Romów.
Chodzi między innymi o przekaz, jakoby porywanie dzieci było częścią romskiej tradycji, który pojawił się przy okazji szeroko opisywanej ostatnio sprawy jasnowłosej dziewczynki znalezionej u romskiej rodziny w Grecji. Przypomnijmy, że zarówno w jej przypadku, jak w przypadku dwójki dzieci odebranych niedawno Romom w Irlandii, podejrzenia o to, że dzieci zostały ukradzione, okazały się bezpodstawne. „To wykreowane przez media pomówienie pozostaje w sprzeczności z romską kulturą (…) Niedopuszczalne jest opisywanie Romów w kategoriach środowisk skrajnie patologicznych, w których nie istnieją jakiekolwiek idee oraz normy współżycia.” – piszą autorzy apelu. Wypominają również dziennikarzom nieweryfikowanie informacji, które przekazują społeczeństwu, a tymczasem to właśnie media mają istotny wpływ na to, jak Polacy postrzegają Romów i na ich stosunek do tej mniejszości. „Polscy Romowie są zaniepokojeni narastającą medialną eskalacją takich zdarzeń, które wywołują tym samym niechęci reszty społeczeństwa wobec Nas. My natomiast żyjemy w Polsce od sześciu wieków, staliśmy się częścią społeczeństwa. (…) Apelujemy o zaprzestanie szerzenia stereotypowego wizerunku Romów, jego utrwalania oraz poszerzania o nowe, nieprawdziwe treści. Takie działania grożą konfliktami etnicznymi, czego odzwierciedlenie odnajdujemy na forach internetowych.”
Na polskich stronach internetowych rzeczywiście wciąż ukazuje się bardzo duża ilość obraźliwych dla Romów komentarzy. Na pewno nie pomaga to, że w artykułach o przestępstwach z udziałem Romów zawsze wspomina się, albo wręcz podkreśla tożsamość etniczną sprawców – jak na przykład we wczorajszej informacji o kradzieży na autostradzie pod Wrocławiem.
Taki sposób przedstawiania rzeczywistości podtrzymuje stereotypy i potęguje nieufność do wszelkich „innych”.

Pełen tekst apelu.