W dniu13 lutego 2014 r. odbyło się z inicjatywy Komendanta Głównego Policji, a pod patronatem Rzeczniczki Praw Obywatelskich, spotkanie przedstawicieli Policji i innych instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych, które tworzą Policyjną Platformę Przeciw Nienawiści (PPPN).
Celem tej inicjatywy – podjętej w związku ze  wzrostem tzw. przestępstw z nienawiści – jest doprowadzenie do ściślejszej współpracy między Policją a organizacjami pozarządowymi w tej dziedzinie.
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka młodszy inspektor Krzysztof Łaszkiewicz zapoznał zebranych z dotychczasowymi czynnościami Policji podejmowanymi dla zapewnienia lepszej skuteczności w zwalczaniu przestępstw z nienawiści. M.in. zmieniono zasady rekrutacji policjantów w taki sposób, aby wyeliminować z pracy w Policji osoby z różnego rodzaju uprzedzeniami, wprowadzono też różnego rodzaju szkolenia dotyczące praw człowieka oraz  poświęcone rozpoznawaniu przestępstw z nienawiści. Następnie inspektor Łaszkiewicz zarysował szeroki zadań, jakie stoją przed PPPN.
W dyskusji podkreślono, iż niezbędne jest dołączenie do PPPN przedstawicieli Prokuratury Generalnej i prokuratorów rejonowych. Zebrani otrzymali formularze ankiety, w której mieli przedstawić swoje pomysły i propozycje działania, a także określić zadanie stojące przed PPPN. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita reprezentowała Monika Wieczyńska.