Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w czerwcu 2015 r. przez ośrodek badawczy Ipsos, co 4. Polak uważa, że cudzoziemcy stanowią ponad 10% ludności Polski. Tymczasem jest to niecały 1% społeczeństwa. Anna Rostocka, Dyrektor Krajowego Biura IOM w Warszawie mówi: – Zleciliśmy badania, aby dowiedzieć się, jak Polacy postrzegają migrantów w odniesieniu do gospodarki, rynku pracy, kultury czy życia społecznego.

Do wglądu prezentacja wyników badań: Prezentacja IPSOS dla IOM_23072015_FINAL oraz informacja prasowa z konferencji prasowej 27.07.2015 – IOM_informacja prasowa_24072015

Okazuje się, że wśród Polaków przeważa pozytywne nastawienie do imigrantów

• Co czwarty Polak uważa, że cudzoziemcy stanowią ponad 10% ludności Polski
• Zaledwie co piąty ankietowany potwierdza, że miał kontakt z migrantami w ciągu ostatniego roku
• Pozytywne nastawienie Polaków wobec imigrantów zazwyczaj rośnie wraz
z częstotliwością kontaktu i wspólnych doświadczeń w sferze zawodowej i prywatnej
• Podzielone są zdania odnośnie wpływu imigrantów na polską gospodarkę i rynek pracy