Dziękujemy Prezydentowi Gdańska Panu Pawłowi Adamowiczowi za podjęcie stosownych kroków w związku z ksenofobicznym napisem stadionowym „Wrzeszcz – nie lubimy obcych”. Widzimy w Panu sojusznika, ponieważ łączy nas wspólny cel: przeciwdziałanie ksenofobii w życiu publicznym. Protestujemy przeciw rasizmowi stadionowemu, który przybiera różne formy i dlatego cieszymy się, że także Pan Prezydent stanowczo mu się przeciwstawia.