Dziękujemy Pani Prezydent Miasta Łódź Hannie Zdanowskiej oraz Panu Marcinowi Animuckiemu, Prezesowi klubu Widzew Łodź i Panu Jakubowi Urbanowiczowi, Prezesowi klubu ŁKS Łódź za ważną i pozytywną inicjatywę „Fair Play”, mającą na celu kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wśród najmłodszych kibiców łódzkich klubów piłkarskich.O planowanym programie opinia publiczna poinformowana została w publikacji pt. „Piłkarze ŁKS i Widzewa pójdą do szkół wychować kibica”. Godne uznania jest również to, że edukowani będą uczniowie gimnazjów, a więc młodzi kibice, którzy jeszcze nie są przesiąknięci stadionową nienawiścią. Mamy nadzieję, że podobną wrażliwością na problem antysemityzmu i rasizmu na stadionach wykażą się też inne miasta i kluby piłkarskie.