Dziękujemy studentom Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży za ich błyskawiczną akcję zbierania podpisów przeciw likwidacji ośrodka dla uchodźców w Łomży. Sprzeciw wobec podobnych decyzji i nieobojętność na los uchodźców, którzy niestety są w Polsce grupą niemal bezbronną wobec przejawów ksenofobii i dyskryminacji to dobry przykład upowszechniania tolerancji w naszym życiu publicznym. To działania sprzyjające przeciwdziałaniu ksenofobii.