Dziękujemy Prokuratorowi Generalnemu, Panu Andrzejowi Seremetowi za podjęcie słusznej decyzji o ponownym zbadaniu zajść na stadionie Resovii Rzeszów, o której opinia publiczna została poinformowana w artykule Marcina Kobiałki „Stadionowy antysemityzm jednak do zbadania” („Gazeta Wyborcza”, Oddz. Wrocław, 31.01.2011). Uważamy, że – zakwestionowana teraz przez Pana Prokuratora – decyzja Prokuratury rzeszowskiej o umorzeniu śledztwa była nie tylko chybiona z prawnego punktu widzenia, ale także niekorzystna wychowawczo, stanowiąc dla potencjalnych sprawców w przyszłości jasne wskazanie, że za swoje antysemickie i rasistowskie wybryki stadionowe nie muszą obawiać się żadnych konsekwencji.

Szczególnie bolesne w tym kontekście były słowa usprawiedliwiające ten eksces, które padły z ust byłego ministra sprawiedliwości, a obecnie szefa rzeszowskiego klubu, Aleksandra Bentkowskiego.

Dlatego dziękujemy Panu Prokuratorowi za podjęcie decyzji o wszczęciu umorzonego postępowania, zwracając jednocześnie uwagę, że podobne praktyki prokuratorskie w analogicznych sprawach z art. 256, 257 k.k. nie należą do rzadkości, a wspomniana decyzja o umorzeniu śledztwa, jak wynika z prowadzonego przez nas monitoringu, nie była precedensowa.