W dniu 15 grudnia 2008r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Szkoła dialogu” prowadzonego przez Forum Dialogu Między Narodami, połączone z wręczeniem dyplomów szkołom i trenerom i debatą „Po co nam dialog polsko-żydowski?” w którym uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ewa Juńczyk-Ziomecka, Naczelny Rabin Polski – Michael Schudrich, Przewodniczący Forum Dialogu Między Narodami Henryk Wujec oraz Wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński. Gościem honorowym był profesor Władysław Bartoszewski, który wygłosił wspaniale przemówienie na temat integralnej pozycji żydowskiej społeczności w historii i życiu Polski