Lubelskie Stowarzyszenie STUDNIA PAMIĘCI serdecznie zaprasza do udziału w dwunastej już edycji polsko-niemiecko-holenderskiej podróży edukacyjnej do miejsc pamięci, która odbędzie się w dniach 30 września – 5 października 2012r.

Głównym celem podróży jest zwiedzanie byłych obozów zagłady (Bełżec, Sobibór, Treblinka, Majdanek), zapoznanie uczestników i uczestniczek z ich historią oraz związaną z nimi „Operacją Reinhardt”. Trwający blisko tydzień projekt stwarza okazję do zgłębienia wiedzy na temat historii miast i miejscowości, z których pochodziły ofiary (Lublin, Izbica, Kraśniczyn, Piaski, Siedlce, Włodawa, Lubycza Królewska), a także poznania historii Zagłady widzianej z perspektywy sprawców i świadków. Podczas projektu uczestnicy i uczestniczki będą mieli/miały również okazję wziąć udział w wykładach oraz dyskusjach poświęconych wybranym aspektom Zagłady oraz jej powojennej recepcji (m.in. stosunki polsko-żydowskie, fenomen gett tranzytowych w dystrykcie lubelskim, współczesna pamięć o Zagładzie w Polsce, Niemczech i Holandii).

Program realizowany będzie w języku angielskim. Dla osób zainteresowanych organizatorzy zapewniają tłumaczenie.

Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie, proszone są o nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres koordynatorki projektu Anity Ciechomskiej: a.ciechomska[at]studnia.pamieci.org

Zgłoszenia tylko do 30 czerwca 2012r. Formularz zgloszeniowy

Więcej informacji: www.studniapamieci.blox.pl