Wyrok 10 miesięcy bezwzględnego więzienia usłyszał 37-letni Piotr K., który był oskarżony o to, że podczas ostatniego Marszu Niepodległości podpalił racą mieszkanie w al. 3 Maja w Warszawie. Mężczyzna został również zobowiązany do pokrycia kosztów sądowych oraz szkód powstałych po incydencie, którego dopuścił się 11 listopada ubiegłego roku.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia po jednej rozprawie wydał wyrok skazujący wobec 37-letniego Piotra K. Mężczyzna był oskarżony o to, że 11 listopada ub.r. podczas Marszu Niepodległości podpalił racą mieszkanie w al. 3 Maja w Warszawie. Został skazany na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia.

„Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie wyrokiem z dnia 17 czerwca 2021 r. uznał oskarżonego Piotra K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto orzekł obowiązek naprawienia szkody na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze w wysokości 4296,95 zł oraz zasądził na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w łącznej kwocie 5 tys. 742 zł” – przekazała Samodzielna Sekcja Prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Jak ustaliła, wyrok zapadł na pierwszym terminie rozprawy. Mężczyzna nie został zwolniony z aresztu, będzie w nim przebywał do sierpnia br.

Więcej na onet.pl