homepage_text_Plakat_w_321 i 22 kwietnia w Żydowskim Instytucie Historyczny​m na ul. Tłomackie 3/5, odbędzie się sesja naukowa poświęcona Centralnemu Komitetowi Żydów w Polsce. Sesja skoncentrowana będzie na sprawach tych spośród ocalałych, którzy przynajmniej przez jakiś czas po wojnie zdecydowali się pozostać w Polsce. Głównym organizatorem sesji, a także autorką jednego z wystąpień pt. „Czego chciano nauczyć dzieci i młodzież żydowską po wojnie?” jest członkini Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej, dr Helena Datner, która jest pomysłodawczynią, główną wykonawczynią i kuratorką wystawy towarzyszącej sesji. Polecamy również uwadze wykład pt. „Następstwa zagłady Żydów: Polska 1944–2010. In memoriam Prof. Feliks Tych (1929-2015)”, który wygłosi prof. Monika Adamczyk-Garbowska członkini Rady Programowej OR oraz wykład „Żydowska samoobrona. Komisje Specjalne przy CKŻP„, który wygłosi członkini Otwartej Rzeczpospolitej, dr Alina Cała. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące sesji pt. „Po Zagładzie. Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944–1950) – w rocznicę powstania”.

Sesji towarzyszyć będzie otwarcie wystawy w pierwszym dniu obrad — 21 kwietnia 2015 o godz.18:00.

PROGRAM SESJI:

21.04.2014 – DZIEŃ I

10:00 – 10:30 Rozpoczęcie sesji:
Powitanie – Dyrektor ŻIH Paweł Śpiewak
Seria wydawnicza ŻIH „Z dziejów Centralnego Komitetu Żydów w Polsce” – Andrzej Żbikowski
10:30 – 11:00
Następstwa zagłady Żydów: Polska 1944–2010. In memoriam Prof. Feliks Tych (1929-2015) – Monika Adamczyk-Garbowska
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa


11:30 – 13:30 Sesja I
1. Rejestracja uratowanych z Zagłady, Centralna Kartoteka Uratowanych Polskich Żydów — Anna Rosner
Komentarz – Alina Skibińska
2. Kluczowe dylematy polityki CKŻP — August Grabski
Komentarz – Leszek Olejnik
13:30 – 15:00 Przerwa obiadowa


15:00 – 17:00 Sesja II
3. Żydowska samoobrona. Komisje Specjalne przy CKŻP — Alina Cała
Komentarz – Jan Grabowski
4. Wojenne rozliczenia przed Sądem Społecznym CKŻP — Andrzej Żbikowski
Komentarz – Katarzyna Person
18:00 Otwarcie wystawy – Po Zagładzie. Centralny Komitet Żydów w Polsce 1944 -1950

22.04.2014 DZIEŃ II

9:30 – 11:30 Sesja III
1. Program i praktyka tzw. produktywizacji ludności żydowskiej w działalności CKŻP — Piotr Kendziorek
Komentarz — Andrzej Rykała

2. Czego chciano nauczyć dzieci i młodzież żydowską po wojnie? — Helena Datner
Komentarz – Anna Szyba

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 14:00 Sesja IV

3. Bilans strat wojennych kultury żydowskiej — Agnieszka Żółkiewska
Komentarz — Monika Adamczyk-Garbowska

4. Powojenne zapisywanie przeszłości – CŻKH — Agnieszka Haska
Komentarz — Andrzej Żbikowski

14:00 – 15:30 Uwagi końcowe referentów i recenzentów. Zakończenie sesji.