Opublikowano pierwszy raport Grupy Granica: „Kryzys humanitarny na pograniczu polsko-białoruskim”, podsumowujący dotychczasową pracę w zakresie pomocy humanitarnej oraz działania monitoringowo-badawcze.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, będącą efektem trzymiesięcznej pracy w terenie i zza biurek. Dokument zawiera analizy i interpretacje danych podawanych zarówno przez Straż Graniczną, jak i przez Grupę Granica, kalendarium kolejnych etapów kryzysu humanitarnego, historie ludzi migrujących i poszukujących ochrony międzynarodowej, a także analizę skutków wprowadzenia przez polski rząd tzw. strefy stanu wyjątkowego i procesu uprawomocnienia przemocy.

Grupę Granica tworzą: Nomada Stowarzyszenie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Homo Faber, Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Salam Lab, Dom Otwarty, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, CHLEBEM I SOLĄ, uchodźcy.info, RATS Agency, Kuchnia Konfliktu, Strefa WolnoSłowa, Przystanek “Świetlica” dla dzieci uchodźców, niezależne aktywistki i aktywiści, mieszkanki i mieszkańcy Pogranicza.

To też okazja, żeby kolejny raz wyrazić wdzięczność za ogrom pracy, jaki wykonują. Chylimy czoła!

Raport Grupy Granica