62 organizacje społeczne podpisały się pod petycją do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie wycofania jej wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek dotyczy zbadania zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna wymienione przepisy ustawy za niekonstytucyjne, w praktyce – prawdopodobnie – nie dowiemy się o tym, o czym władza nie zechce nas poinformować.

Z całą mocą chcemy podkreślić, że wniosek Małgorzaty Manowskiej do Trybunału Konstytucyjnego pozbawia wszelkich złudzeń. Nie zostawi nam nawet prawa do informacji. I chociaż podobne próby bez efektu podejmowało wcześniej dwoje poprzedników sędzi Manowskiej, to działo się to w czasach, gdy system ochrony naszych [obywatelek i obywateli] praw, choć niedoskonały, działał.

Treść petycji