W Międzynarodowym Dniu Migranta – jako jedni z sygnatariuszy – publikujemy petycję AEDH (European Association for the Defense of Human Rights) wzywającą do podpisania przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Praw Wszystkich Migrantów-Pracowników i Członków Ich Rodzin, która została przyjęta przez Generalne Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych już 18 grudnia 1990 roku.  petycja  grafika