„W ostatnich dniach miały miejsce w Warszawie akty przemocy skierowane przeciw siedzibom organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób nieheteroseksualnych – Kampanii Przeciw Homofobii oraz Lambdy. Wybito szyby i pojawiły się nienawistne napisy. Jak wynika z informacji przesłanych przez policję, podjęła ona czynności zmierzające do ustalenia sprawców zdarzenia” – napisał Wojciech Kaczmarczyk w oświadczeniu zamieszczonym na stronie jego urzędu.

„Jako pełnomocnik rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania ze smutkiem słucham informacji o takich zdarzeniach. Potępiam tego typu działania, potępiam każdą formę przemocy. Nie prowadzi ona nigdy do rozwiązania problemów” – podkreślił.

Więcej w serwisie onet.pl