„Ubezwłasnowolnienie jako bariera dla ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami”- pod takim hasłem odbędzie się konferencja organizowana przez Agnieszkę Kozłowską – Rajewicz, Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka dnia 14 czerwca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Szczegółowy program konferencji: program 14.06.2012docx