21 października 2009, podczas krótkiej wizyty w Warszawie, wiceprezydent USA Joe Biden spotkał się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych z liderami społeczeństwa obywatelskiego. Do grona przedstawicieli ośmiu organizacji pozarzadowych została zaproszona Paula Sawicka, prezes Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Pozostali zaproszeni to: Eleonora Bergman z Żydowskiego Instytutu Historycznego, Jolanta Kwaśniewska z Fundacji Porozumienie bez Barier, Mirella Panek-Owsiańska z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Jacek Michałowski z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Bronisław Misztal z Community of Democracies, Dorota Mitras z Europejskiego Instytutu na rzecz Demokracji, Jacek Strzemieczny z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Wiceprezydent Biden interesował się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i demokratyzacją życia społecznego w Polsce, kraju, który – jak podkreślił – najpomyślniej wśród państw postkomunistycznych przechodzi proces transformacji. Ciekaw był również, w jakim stopniu dzielimy się doświadczeniami z państwami za naszą wschodnią granicą.

Z wypowiedzi Pauli Sawickiej: