z18838224V„Członkowie Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita wielokrotnie opowiadali się za udzielaniem pomocy uchodźcom, za włączeniem się Polski w rozwiązywanie tego palącego dziś Europę problemu. Tego należy oczekiwać od społeczeństwa wolnego od uprzedzeń, tolerancyjnego, broniącego godności człowieka, jakie staramy się od blisko dwudziestu lat kształtować w Polsce. (…) Dlatego nie możemy milczeć, gdy przestrzeń publiczną zalewa fala nieprawdziwych informacji na temat uchodźców, a ich dramatyczny los jest przedmiotem politycznych kalkulacji.

Oburza nas, że obecny rząd RP odmawia podjęcia nawet minimalnych działań na rzecz uchodźców, do jakich zobowiązał się rząd poprzedniej kadencji. Tym bardziej zdumiała nas i zaskoczyła niedawna wypowiedź Grzegorza Schetyny, który powiedział o uchodźcach: „jestem za tym, aby nie przyjeżdżali do Polski”. Lider Platformy Obywatelskiej, a potem szef klubu parlamentarnego PO uświadomili nam boleśnie jak daleka od prawdziwie humanistycznych wartości staje się polska polityka. (…) Z tym większym uznaniem wysłuchaliśmy słów Władysława Frasyniuka, legendy pierwszej Solidarności, a także głosu Włodzimierza Cimoszewicza, byłego premiera polskiego rządu.

Raz jeszcze pragniemy podkreślić, że ludzki los, zwłaszcza ten najbardziej tragiczny, nie może być przedmiotem politycznych targów ani powodem porzucania wartości, na których zbudowane powinno być życie publiczne. Tymi wartościami są humanizm, międzyludzka solidarność i przede wszystkim poczucie przyzwoitości. O to, dołączając się do głosów Władysława Frasyniuka i Włodzimierza Cimoszewicza, apelujemy do przedstawicieli polskiej klasy politycznej” – piszemy w oświadczeniu, podpisanym przez Paulę Sawicką – przewodniczącą Rady Programowej naszego Stowarzyszenia oraz Marka Gumkowskiego – prezesa Zarządu Głównego.

Pełna treść oświadczenia