„Z wielkim niepokojem odebraliśmy informacje o planowanym 25 listopada 2019 roku, w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce spotkaniu promującym książkę „Powrót do Jedwabnego”, Wojciecha Sumlińskiego. Plakaty promujące to spotkanie, które pojawiły się w Warszawie jednoznacznie wskazują na charakter zapowiadanego spotkania, a ten nosi znamiona negacjonizmu i rewizjonizmu Holokaustu, czyli kłamstwa oświęcimskiego. (…)Co więcej, z naszych potwierdzonych informacji wynika, że nawet plakaty promujące to spotkanie, zostały wywieszone w sposób nielegalny, bez wiedzy i zgody właściciela słupów ogłoszeniowych. Dlatego zwracamy się do Księdza Dyrektora z prośbą o nieangażowanie Katolickiego Centrum Kultury w spór, który negatywnie odbije się na wizerunku Kościoła katolickiego w Polsce” – piszemy w liście do Ks. Pawła Walkiewicza – Dyrektora Katolickiego Centrum Kultury „Dobre Miejsce”.

List w imieniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita podpisali Paula Sawicka – przewodnicząca Rady Programowej, Marek Gumkowski – prezes Zarządu oraz Magdalena Czyż – wiceprezeska Zarządu.

Treść listu