Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zostało przyjęte do Fundamental Rights Platform w ramach Agencji Praw Podstawowych UE.

Więcej informacji o Fundamental Rights Platform znajduje się na stronie internetowej – http://fra.europa.eu/en/cooperation/civil-society/about-frp