Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” zwraca się do wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, którym drogie są ideały demokracji i wolności, o zdecydowane przeciwstawianie się coraz częstszym w ostatnim czasie objawom nietolerancji, ksenofobii, homofobii, antysemityzmu, rasizmu i innych form wykluczania i piętnowania innych: inaczej myślących, w co innego wierzących, dokonujących innych życiowych wyborów, prowadzących inny tryb życia. Nie pozostawajmy bezczynni wobec mnożących się nienawistnych wypowiedzi – na łamach prasy, w publicznych wystąpieniach i dyskusjach oraz w internecie – a także wobec coraz częstszego przechodzenia od ataków słownych do aktów fizycznej przemocy. Nie wahajmy się głośno wyrażać swego potępienia i oburzenia.

Za szczególnie niepokojące, a także wyjątkowo wstrętne, uznajemy posługiwanie się argumentem obrony wolności słowa i swobód obywatelskich przez tych wszystkich, którzy w istocie wzywają do bagatelizowania wypowiedzi i działań wyrażających nienawiść i siejących nienawiść. Nie może być zgody na twierdzenia, że ideowe deklaracje pochwalające zbrodnię i przemoc oraz organizacje manifestujące pod takimi hasłami mają do tego takie samo moralne prawo jak ci, którzy oddają cześć ofiarom nietolerancji i występują w imię zagrożonych demokratycznych i humanistycznych wartości. Nie damy się zaszantażować oskarżeniami o chęć cenzurowania ideowych przeciwników. Naszym celem nie jest szykanowanie prześladowców, lecz obrona prześladowanych.

Wzywamy wszystkich, którym bliskie są wyznawane przez nas wartości i którzy podzielają nasze zaniepokojenie narastającą w Polsce atmosferą nienawiści i agresji, do publicznego zabierania głosu. Publikowany przez nas Apel Aleksandry Duź i Izabelli Gawęckiej wyraża także nasze stanowisko. Zachęcamy do popierania go i występowania z podobnymi inicjatywami, o których – jeśli tylko zostaniemy zawiadomieni – będziemy informować. Apelujemy też o przyłączanie się do akcji Otwartej Rzeczpospolitej Delete ONR, mającej na celu usunięcie strony ONR z Facebooka (https://www.facebook.com/events/458043600925894/). Wzywamy do podejmowania podobnych działań wobec innych stron internetowych o ksenofobicznym, antysemickim lub rasistowskim charakterze.