x20161204_130330-700x342-jpg-pagespeed-ic-hkw6dxqvxr4 grudnia 2016 roku na tyłach sądów przy ul. Ogrodowej uroczyście nadano nazwę skwerowi Władysława Bartoszewskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta i Rady Warszawy, która przegłosowała tę nazwę 20 października. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita było jedną w licznych organizacji, które poparły ten pomysł – 20 lipca 2016 roku wysłaliśmy w tej sprawie list do Hanny Gronkiewicz – Waltz.

Przy okazji nadania skwerowi imienia Władysława Bartoszewskiego przypominamy Jego związki z naszym Stowarzyszeniem.

Władysław Bartoszewski i jego żona pani Zofia Bartoszewska byli   sygnatariuszami listu otwartego, który 10 marca 1999 roku został wystosowany do Ministra Edukacji Narodowej Mirosława Handkego. List  protestował przeciwko dopuszczeniu do użytku szkolnego kilku podręczników historii – dla ostatnich klas szkoły podstawowej i dla szkół średnich – w których autor głosił antysemickie poglądy i fałszował prawdę historyczną, sprzyjając w ten sposób  szerzeniu nienawiści miedzy ludźmi. Inicjatywa tej nielicznej początkowo grupy osób doprowadziła do powołania na zebraniu w dniu 23 maja 1999 roku Stowarzyszenia przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii pod nazwą „Otwarta Rzeczpospolita”. Władysław Bartoszewski był jednym z członków-założycieli Stowarzyszenia, a następnie, przez wiele lat, zasiadał w jego Radzie Programowej. Uczestniczył – kiedy tylko pozwalały mu na to jego liczne obowiązki – w zebraniach Rady oraz spotkaniach członków Stowarzyszenia, któremu służył swoim doświadczeniem i pomocą.

Byliśmy dumni, że jest wśród nas. Bardzo – zwłaszcza dzisiaj – nam Go brakuje.