Za kilka dni Sąd Rzeczypospolitej Polskiej wyda wyrok w procesie z powództwa cywilnego wytoczonego przez Filomenę Leszczyńską, wspieraną przez Redutę Dobrego Imienia, profesorom Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu, wybitnym badaczom Zagłady, współautorom książki „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”.

Sprawa jest bezprecedensowa.

Od jakiegoś czasu w Polsce podnoszą się głosy, swój patriotyzm demonstrujące między innymi poprzez przyłączanie się do antysemickich nawoływań, przeczących niektórym zbrodniom Zagłady.

Od czasu II Wojny Światowej wiele z tych zbrodni skrywało zbiorowe milczenie. Wyłamywanie się z niego oznaczało groźbę wykluczenia z polskiej wspólnoty.

Prof. Barbara Engelking i prof. Jan Grabowski podjęli wielkie dzieło przywracania wypieranej z polskiej świadomości trudnej sprawy. Jesteśmy przekonani, że dzieło to ma ogromne znaczenie dla wyjaśnienia i uporządkowania stosunków polsko – żydowskich nie tylko w Polsce, ale na świecie.

Zgoda na zamazywanie śladów tego, co działo się w okupowanej Polsce z wieloma Żydami, którzy mogli być uratowani przed Zagładą, a w każdym razie mogli mieć na to szansę, prowadzi donikąd. Zależy nam na obiektywnej wymowie faktów i pomimo ich dramatycznej wymowy, wyciągnięciu z nich wniosków wiodących ku porozumieniu.

Zaprzeczanie faktom nie zmieni ich istnienia.

Polska w 1939 r. została brutalnie napadnięta przez wrogą armię niemiecką. W okresie trwania okupacji niemieckiej na terenie Polski została zgładzona większość ludności żydowskiej Europy. Stało się to na oczach liczącego tłumu, w którym wiele było wrogo nastawionych osób. Były jednak także osoby, które przyczyniły się do uratowania życia nielicznym. Niejednokrotnie zapłacili za to życiem swoim i swoich rodzin. Tym większa jest wobec Nich nasza wdzięczność i pamięć.

Prace prof. Barbary Engelking i prof. Jana Grabowskiego temu nie zaprzeczają. Przeciwnie. Na tle ich badań i udostępnianej dokumentacji, dzieło Sprawiedliwych staje się jeszcze większym bohaterstwem.

Dlatego pragniemy, jako Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu, wesprzeć z całej mocy pracę i dzieło poszukiwania i dokumentowania prawdy o losie Żydów polskich przez profesorów Barbarę Engelking i Jana Grabowskiego.

Wierzymy, że niezawisły Sąd Rzeczypospolitej Polskiej wyda sprawiedliwy wyrok, nienaruszający prawa do niezależności badań naukowych, niezdominowanych przez wpływy polityczne.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Drugie Pokolenie- Potomkowie Ocalałych z Holokaustu

Przewodnicząca Alina Świdowska

Treść oświadczenia w pdf