Wiadomość o podłożeniu atrapy ładunku wybuchowego na parapecie okna lubelskiego mieszkania Tomasza Pietrasiewicza, twórcy i szefa Ośrodka Brama Grodzka Teatru NN, dokumentującego żydowskie dziedzictwo Lublina, przyjęliśmy z oburzeniem, a także z najwyższym niepokojem. Jesteśmy solidarni z Tomaszem Pietrasiewiczem i pełni podziwu dla jego działalności, której nie ma zamiaru zaniechać mimo ponawianych prób zastraszania. Niepokoi nas fakt, że jest to kolejny atak na jego osobę i jedno z licznych – zwłaszcza w ostatnim czasie – tego rodzaju przestępstw, których sprawców nie udało się wykryć. Apelujemy do aparatu ścigania, władz prokuratorskich i sądowniczych i wszystkich organów państwa o dołożenie starań, by łamiący prawo nie mogli czuć się bezkarni.

Zarząd Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita