Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” pragnie zwrócić uwagę na niepokojące i groźne zjawisko, jakim jest stosunek różnych organów administracji do idei upamiętnienia ofiar Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Projektuje się, że ofiary te zostaną upamiętnione przez pomnik, jednakże jego wymowa ma być niezwykle drastyczna. Planowany kształt pomnika, którym ma być drzewo z trupami dzieci, nie tyle czci pomordowanych, ile budzi nienawiść do sprawców. Postawiony w przestrzeni publicznej, wspólnej, taki pomnik przestaje być znakiem czyichś przeżyć i emocji, może być natomiast odczytywany jako wyraz świadomości całego społeczeństwa. Fakt, że dotychczas zajmujące się sprawą instancje uznały, iż nienawiść do ukraińskich sąsiadów w tę zbiorową świadomość może być wpisywana, budzi nasz najgłębszy niepokój i sprzeciw. Jest to dowód na to, że klimat życia zbiorowego zmienia się i otwiera na nurty radykalne, odwołujące się do nienawiści dzielącej ludzi, podniecające emocje wrogości wobec innych – i że państwo to dążenie do podziałów i te postawy wrogości toleruje.

Zwracamy się do wszystkich obywateli o podjęcie wysiłków, by nienawiść nie wrosła w serca i nie zatruła krwi pobratymczej.