Zarząd Otwartej Rzeczpospolitej podjął decyzję o wycofaniu się z uczestnictwa w Dniu Różnorodności, zaplanowanym w najbliższy weekend w Warszawie. Powodem naszej decyzji jest ujawnienie faktu, że imprezie patronuje pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania, minister Elżbieta Radziszewska. Otwarta Rzeczpospolita, poparłszy ostatnio apel o odwołanie minister Radziszewskiej,  przyłączyła się do protestu przeciw sposobowi sprawowania przez nią tego ważnego urzędu. Nasze uczestnictwo w Dniu Różnorodności, któremu pani Minister patronuje, legitymizowałoby ją na stanowisku pełnomocnika, co nie byłoby zgodne z interesem naszym i innych organizacji walczących z dyskryminacją. Dlatego odwołujemy nasze uczestnictwo w tym szlachetnym skądinąd przedsięwzięciu, chyba że pani Minister wycofa się z patronowania tej imprezie.