Podpisaliśmy oświadczenie organizacji społecznych w sprawie zajść w nocy w Warszawie z 7 na 8 sierpnia po zatrzymaniu aktywistki Margot z kolektywu Stop Bzdurom.

Apelujemy do funkcjonariuszy policji o stosowanie przepisów prawa w duchu zagwarantowanych w Konstytucji i przyjętych przez Polskę konwencji międzynarodowych praw człowieka. Żądamy też wnikliwego i szybkiego śledztwa w sprawie nadużyć, jakie miały miejsce w trakcie zamieszek.

Wyrażamy solidarność z działaczami i działaczkami, aktywistami i aktywistkami LGBT+ w ich sprzeciwie wobec szerzonej przeciw nim propagandzie pogardy i zniesławiania.

Treść oświadczenia