Jan Nowak-Jeziorański
Oświadczenie opublikowane w Gazecie Wyborczej 24 kwietnia 2001 r.

 

„Oszczerstwa i publiczne zniewagi p. Edwarda Moskala, prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, pod adresem Jana Nowaka-Jeziorańskiego budzą w nas głębokie oburzenie. Jan Nowak-Jeziorański całym swoim życiem godnie i mądrze służył i służy nadal polskim interesom i polskiej racji stanu. Wyrażamy mu za to szacunek i uznanie.
W imieniu „Otwartej Rzeczypospolitej” – Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Przewodnicząca Zarządu – Irena Wóycicka
Przewodniczący Rady Programowej – Jerzy Jedlicki