Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów w oświadczeniu na XVI Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce „z całą stanowczością potępia mowę nienawiści i stoi na stanowisku, że miejsca kultu wszystkich religii powinny być otoczone szacunkiem”. Zdaniem Rady, takie negatywne zjawiska tworzą atmosferę nieufności i naruszają prawo do wolności religijnej w Polsce. Aby przezwyciężyć nienawiść i przemoc, potrzebna jest właściwa edukacja, zwłaszcza młodzieży. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów działa od 1997 r. i stawia sobie za cel propagowanie dialogu między wyznawcami tych dwóch religii w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Jest organizacją oficjalnie uznaną przez Konferencję Episkopatu Polski.

Oświadczenie na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej