„Od dnia ogłoszenia daty wyborów prezydenckich w Białorusi władze w Mińsku podejmują masowe, bezprawne działania mające na celu uniemożliwienie obywatelom pokojowego wyrażania swoich poglądów oraz oddania głosu w wolnych i sprawiedliwych wyborach. Jesteśmy świadkami bezprecedensowej w swojej skali próby utrzymania władzy przy użyciu metod i środków sprzecznych z międzynarodowymi standardami państwa prawa, gwałcących prawa człowieka i swobody obywatelskie. (…)

Jako przedstawiciele polskiego społeczeństwa obywatelskiego z głębokim zaniepokojeniem obserwujemy wydarzenia z ostatnich miesięcy w Białorusi i wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec represji i przemocy stosowanych przez białoruskie władze” – piszą polskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego w stanowisku zainicjowanym przez Grupę Zagranica. Wśród sygnatariuszy jest Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.

Całe stanowisko na stronie zagranica.org.pl