Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz wydał oświadczenie, w którym odniósł się do wydarzeń z 11 listopada. W oświadczeniu wyraził „dezaprobatę dla wszelkich działań, których motorem napędowym jest nienawiść do drugiego człowieka ze względu na jego kolor skóry, religię, przekonania czy poglądy. Wrocław jest miastem otwartym dla wszystkich i każdy ma tu bezwzględne prawo do szacunku”.
W związku z oświadczeniem prezydenta Wrocławia Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wystosowała list do Rafała Dutkiewicza z podziękowaniem i wyrazami uznania za publiczne potępienie motywowanych nienawiścią ataków przemocy.

„Warszawa, dnia  15 listopada 2012 r.

Pan Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia
ul. Sukiennice 9
50-107 Wrocław

Szanowny Panie Prezydencie,

dziękujemy i wyrażamy uznanie za publiczne potępienie motywowanych nienawiścią aktów przemocy, do jakich doszło we Wrocławiu w dniu Święta Niepodległości. Całkowicie solidaryzujemy się z Pana oświadczeniem z 14 listopada b.r., podzielamy bowiem przekonanie o konieczności zdecydowanego potępiania wszelkich działań, w których dochodzi do głosu ksenofobia, rasizm, nietolerancja i wrogość wobec odmiennych postaw lub poglądów. Dziś coraz częściej ich manifestowaniu towarzyszą wezwania do nienawiści i fizyczna agresja.

Przyłączając się do Pańskiego apelu do policji i polskiego rządu o eliminowanie z ulic polskich miast grup i organizacji odpowiedzialnych za nacechowane nienawiścią czyny, apelujemy do osób publicznych, do włodarzy innych miast, by szli za Pana przykładem. Dążmy wspólnie do tego, żeby Pana wizja Wrocławia – otwartego dla wszystkich i zapewniającego każdemu bezwzględne prawo do szacunku –  została zrealizowana w całej Rzeczypospolitej.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita
Paula Sawicka
Aleksandra Gliszczyńska -Grabias
Stefan Cieśla
Marek Gumkowski
Jan Herczyński
Elżbieta Petrajtis-O’Neill
Monika Wieczyńska”

Oświadczenie Prezydenta Wrocławia