BIAŁY DOM
Biuro Prasowe

16 stycznia 2013 roku

DZIEŃ WOLNOŚCI RELIGIJNEJ 2013

OŚWIADCZENIE PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Świętym prawem Amerykanów jest wolność wyznawania religii, którą wybrali. Dzisiaj obchodzimy rocznicę ustanowienia jednego z naszych pierwszych praw chroniących tę wolność – Statut Wirginii dla Wolności Religijnej. Napisany przez Thomasa Jeffersona i wprowadzony do prawa Wirginii przez James’a Modisona Statut głosi, że „Bóg Wszechmogący stworzył wolny umysł” i „wszyscy ludzie są wolni w kwestii wyznawanej religii”. Lata później, nasi Założyciele popatrzyli na Statut jako na wzorzec i inspirację do stworzenia zasady wolności religijnej w Karcie Praw.

Dzięki ochronie zapewnionej przez naszą Konstytucję każdy z nas ma prawo do praktykowania otwarcie wiary, którą wybrał. Nasze wolne państwo ukształtowało się dzięki wpływowi wielu języków i kultur. Jesteśmy Narodem Chrześcijan, Muzułmanów, Żydów, Hindusów, Sikhów i niewierzących. Nasze wielowątkowe dziedzictwo jest siłą, którą zawdzięczamy wolności religijnej.

Amerykanie każdej wiary kształtowali charakter naszego Narodu. Byli oni pielgrzymami, którzy szukali schronienia przed prześladowaniami; pionierami dążącymi do jaśniejszych horyzontów; aktywistami walczącymi o abolicję, prawo wyborcze dla kobiet i prawa obywatelskie. Każda generacja była złożona z ludzi różnej wiary zjednoczonych dla pokoju, sprawiedliwości i godności dla wszystkich.

Dzisiaj, pamiętamy również , że wolność religijna nie jest jedynie prawem Ameryki, jest to uniwersalne prawo ludzkie, które powinno – być chronione tu i na całym świecie. Wolność ta jest podstawowym elementem ludzkiej godności i bez niej nasz świat nie zazna trwałego pokoju.

Obchodząc Dzień Wolności Religijnej, pamiętajmy o spuściźnie wiary i niezależności, które odziedziczyliśmy i czcijmy je zachowując prawo do wyznawania naszej wiary wolnej od uprzedzeń i prześladowań.

DLATEGO TEŻ, JA, BARACK OBAMA, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy upoważnienia przyznanego mi przez Konstytucję i Prawa Stanów Zjednoczonych, ustanawiam niniejszym dzień 16 stycznia 2013 roku Dniem Wolności Religijnej. Wzywam wszystkich Amerykanów do uczczenia tego dnia wydarzeniami i działaniami, które przekażą nam wiedzę o tym istotnym fundamencie wolności naszego Narodu i pokażą nam, jak możemy go chronić dla przyszłych pokoleń tu i na całym świecie.

W DOWÓD CZEGO, potwierdzam to szesnastego stycznia, w roku Pańskim dwa tysiące trzynastym i roku Niepodległości Stanów Zjednoczonych dwieście trzydziestym siódmym,

BARACK OBAMA

Tłumaczenie Natalia Wiszniewska