Polski PEN Club

Krakowskie Przedmieście 87/89, 00-079 Warszawa, tel./fax.: (48 22) 826 57 84, tel.: (48 22) 828 28 23
e-mail: penclub@penclub.com.pl


www.penclub.com.pl


Prezes-Władysław Bartoszewski, Wiceprezesi- Ewa Lipska, Adam Pomorski, Sekretarz-Barbara Miecznicka, Skarbnik-Iwona Smolka
Członkowie Zarządu: Marek Bieńczyk, Krzysztof Dorosz, Jerzy Jarzębski, Ireneusz Krzemiński, Irena Lewandowska, Janusz Maciejewski, Anna Nasiłowska, Janusz Odrowąż-Pieniążek, Kazimierz Orłoś, Jerzy Pomianowski, Andrzej Sieroszewski, Barbara Skarga, Andrzej Werner.

OŚWIADCZENIE
POLSKIEGO PEN CLUBU

Nadchodzi 40 rocznica wydarzeń Marca 1968 roku. Marzec prócz tysięcy ludzkich dramatów spowodował niepowetowane szkody w życiu publicznym, kulturalnym i umysłowym kraju, okrywając imię Polski w świecie cieniem antysemickiej hańby. Składamy hołd pamięci ówczesnych ofiar nikczemnej propagandy – wśród nich wiceprezesów Polskiego PEN Clubu: Pawła Jasienicy, Antoniego Słonimskiego, Jerzego Zawieyskiego. Język totalitarnej propagandy pozostał najtrwalszym śladem Marca. Po dziś dzień powraca w kolejnych falach kampanii nienawiści, z kalectwa wyobraźni czyniąc pozory opinii publicznej. Ostrzegamy przed uporczywą trwałością tych wzorów, ostrzegamy przed nienawistnymi fantomami, wciąż zachodzącymi drogę nowej, demokratycznej Polsce.

Warszawa, 28 lutego 2008