Warszawa, 8 kwietnia 2004 r.

Pan

Tomasz Wróblewski

Redaktor Naczelny

Tygodnika „Newsweek – Polska”

Z wielką przykrością, niepokojem i sprzeciwem zapoznaliśmy się z zademonstrowanym w numerze 14 „Newsweek – Polska” sposobem przedstawienia czytelnikom spraw restytucji mienia religijnych gmin żydowskich w naszym kraju. Redakcja połączyła bowiem antysemicki w treści, a jeszcze bardziej w formie, reportaż pana Karola Oleckiego z dwoma rzeczowymi artykułami Piotra Pazińskiego i Wiktora Osiatyńskiego.

Pogoń za dziennikarskim „newsem” i chęć pozyskania czytelników za wszelką cenę zaczyna niestety dominować w postępowaniu niektórych mediów, a „Newsweek” doskonale wpisuje się w ten pejzaż. Okładkowy plakat bije w oczy: Jedwabne – upiory historii – Żydzi odbierają swoje. Tragedia pokazywanych kluczy łączy się wewnątrz reportażu z wytłuszczonymi na czerwono napisami:

„Nasze ulice, wasze kamienice”

„To nic dla nas nie zostanie”

„Oddawanie majątku Żydom to głupota”.

Starsi czytelnicy doskonale rozpoznają w nich niektóre typowe przedwojenne antysemickie hasła a wszyscy, którzy widzieli, przypomną sobie niedawny antysemicki spot wyborczy Pana Leszka Bubla.

Codziennie czytamy w prasie, słyszymy w audycjach radiowych i oglądamy na ekranach telewizorów słowa bądź obrazy nienawiści prowadzące do rozlewu krwi i morderstw. Sądzimy, że na dziennikarzach ciąży szczególny obowiązek przeciwstawiania się głupocie i obłudnym stereotypom, że zobowiązuje ich wierność prawdzie i postępowanie prowadzące do usuwania przyczyn konfliktów, nie zaś jątrzące i szerzące nienawiść.

Nie chcemy, by polska prasa kojarzona była z brukowymi antysemickimi wydawnictwami.

Maciej Geller

Prezes Zarządu Głównego

Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”