Zarząd Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” wyraża stanowczy sprzeciw i oburzenie wobec wypowiedzi profesora Krzysztofa Jasiewicza, opublikowanych w czasopiśmie „Focus – Historia ekstra”, nr 2/2013.Profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN stwierdza w nim: (…) Na Holokaust pracowały przez wieki całe pokolenia Żydów, a nie Kościół katolicki. I Żydzi z tego – jak się wydaje – nie wyciągnęli wniosków.(…) .
Sugerowanie, że żydowskie ofiary Shoah były „same sobie winne” , jest nie tylko przejawem prymitywnego antysemityzmu, nieznajomości historii Żydów i Zagłady, lecz również zwykłej ludzkiej niegodziwości. Najbardziej niepokojący jest jednak fakt, że osoba publicznie głosząca tego rodzaju poglądy jest pracownikiem naukowym jednego z najbardziej prestiżowych Instytutów Polskiej Akademii Nauk, mającym kontakt z młodym pokoleniem badaczy. Czego mogą się oni nauczyć od kogoś, kto posługuje się antysemickimi stwierdzeniami?
Oczekujemy zdecydowanej reakcji kierownictwa Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz władz Polskiej Akademii Nauk. Mamy również nadzieję, że tego rodzaju wypowiedzi spotkają się ze społecznym ostracyzmem i potępieniem, na jakie zasługują.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

Paula Sawicka
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Marek Gumkowski
Jan Herczyński
Stefan Cieśla
Elżbieta Petrajtis-O’Neill
Monika Wieczyńska

oswiadczenie-OR-w-sprawie-wywiadu-K.Jaskiewicza