Otwarta Akademia wydała oświadczenie w sprawie sprzecznego z interesem publicznym kryminalizowania działalności społecznikowskiej i obywatelskiej. Oświadczenie jest reakcją na toczący się właśnie przed poznańskim sądem proces Katarzyny Czarnoty. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem, podpisywania, a tym samym wyrażenia solidarności z Katarzyną i sprzeciwu wobec takich metod. Oświadczenie