18 lipca 2018 roku odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, w trakcie której Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił informację na temat swojej działalności w 2017 roku a także informację na temat przestrzegania praw człowieka i obywatela w Polsce. W posiedzeniu brali udział przedstawiciele Watchdog Polska, Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji Ster, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Kampanii Przeciw Homofobii oraz Amnesty International.

Przewodniczący Komisji nie pozwolił Rzecznikowi dokończyć udzielania odpowiedzi na pytania posłanek i posłów po tym jak stwierdził on, że Trybunał Konstytucyjny nie jest obecnie organem niezależnym.

Przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczący w posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka opublikowali oświadczenie, w którym wyrażają oburzenie przebiegiem spotkania.

Oświadczenie na stronie ngo.pl