Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniem Ogólnego Zgromadzenia Zboru Parafii ewangelicko reformowanej w Warszawie z dnia 16 października 2022 r. w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu karnego zgłoszonego w ramach akcji ,,W obronie chrześcijan”

To ważny głos w debacie publicznej, szczególnie w obliczu procedowania zmian prawnych zagrażających konstytucyjnej równości.

Treść oświadczenia