Jako wiceprezeska Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita oświadczam, że moja działalność publicystyczna i licentia poetica na łamach Gazety Wyborczej i innej polskiej prasy nie ma żadnego związku z działalnością Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, ani żadnej innej organizacji której jestem członkiem.

Magdalena Czyż