Kampania Solidarności z Palestyną 23.lipca wydała oświadczenie dotyczące antysemickich haseł, jakie wykrzykiwali niektórzy demonstranci pod ambasadą Izraela w ubiegły czwartek. Organizacja sprzeciwia się w nim wykorzystywaniu cierpienia Palestyńczyków do szerzenia rasizmu i poglądów nacjonalistycznych: „Ci, którzy instrumentalizują cierpienie Palestyńczyków, by legitymizować własny antysemityzm i szowinizm wyrażają jedynie pogardę dla cierpiącego okupacyjną przemoc ludu. W rzeczywistości są sprzymierzeńcami okupantów – podzielają ich rasistowski system wartości i nacjonalistyczną wizję świata. Zasługują na potępienie każdego, komu droga jest sprawa wyzwolenia Palestyny, bo ta jest nieodłączna od poszanowania praw i godności wszystkich jej mieszkańców” .   o demonstracji       oświadczenie KSzP