Gdy rok temu „Tęcza” Julity Wójcik stanęła na Placu Zbawiciela w Warszawie, jej autorka mówiła:

„Tęcza” pojawiła się w momencie organizacji wielu wydarzeń: 2 czerwca odbyła się Parada Równości, za chwilę będziemy mieć Boże Ciało, a zaraz potem – otwarcie Euro 2012. Ona pasuje niejako do wszystkich tych wydarzeń, co sprawia, że tym samym podkreśla moje główne założenie: żeby „Tęcza” nie była zaangażowana społecznie czy politycznie, aby była całkowicie wolna od jakichkolwiek narzuconych znaczeń. Po prostu – aby była piękna.

O sztuce można i trzeba dyskutować, podobnie jak o zagospodarowaniu przestrzeni publicznej. W demokracji obywatel może w różnej formie wyrażać swoją opinię i wpływać na otaczającą go rzeczywistość, ale przemoc – wobec osób, grup, czy mienia – nie jest i nie powinna być akceptowalną formą wyrażania sprzeciwu.

Nie zgadzamy się, aby to przemoc rozstrzygała o tym jak będzie wyglądać nasze miasto. Nie powinniśmy dopuścić, aby z obawy przed kolejnymi aktami wandalizmu, lub z powodu braku środków na naprawienie szkód zatryumfowała przemoc. Obywatele nie mogą ulegać chuliganom, a przemoc nie może zastąpić debaty.

Wspólnymi siłami odbudujmy „Tęczę”, dając w ten sposób wyraz niezgodzie na zastępowanie dyskusji przemocą. Przywróćmy „Tęczy” jej pierwotne znacznie – niech znowu wywołuje radość, ponad podziałami.

Celem zbiórki publicznej jest pozyskanie środków, które przeznaczone będą na odbudowę i konserwację instalacji artystycznej „Tęcza” autorstwa Julity Wójcik. Jednocześnie apelujemy, by nie rezygnować z obciążenia kosztami obudowy osób odpowiedzialnych za dewastacje towarzyszące tzw. marszowi niepodległości. Zbiórka publiczna nie zwalnia winnych dewastacji z odpowiedzialności finansowej, ani instytucji publicznych z ich ścigania oraz z deklaracji odbudowy „Tęczy”.

Zbiórka publiczna przeprowadzona będzie za pomocą dobrowolnych wpłat na wyodrębnione na potrzeby zbiórki konto. Wpłaty powinny być dokonywane z dopiskiem „Tęcza”. Numer konta: 62 1020 1055 0000 9102 0315 1495 ( PKO Bank Polski).

Komitet Obywatelski na rzecz “Tęczy”:

Weronika Czyżewska
Łukasz Domagała
Dariusz Paczkowski
Paula Sawicka
Mirosław Sawicki
Danuta Stołecka-Wójcik
Hanna Wróblewska
Katarzyna Sadło
Henryk Wujec