W obecnej sytuacji, gdy zagrożony jest ład demokratyczny w naszym państwie, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita apeluje do najwyższych organów władzy – Prezydenta, Sejmu i Senatu – o przestrzeganie prawa, którego podstawą jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego też oczekujemy, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który jest najwyższą i ostateczną instancją wyrokującą o zgodności z Konstytucją formułowanych w RP norm prawnych, w tym także ustaw sejmowych, będą bezwzględnie i w całości respektowane. Jest to warunek niezbędny, aby Rzeczpospolita pozostała demokratycznym państwem prawa, a tylko w takim państwie możliwa jest realizacja przyświecających naszemu Stowarzyszeniu ideałów otwartości, tolerancji i poszanowania ludzkiej godności.
Zarząd Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita