W związku z licznymi pytaniami dziennikarzy dotyczącymi obecności w Polsce Davida Irvinga, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita informuje, że zawiadomiło Dyrektora Głównej Komisji  Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej pana Dariusza Gabrela, że David Irving, brytyjski pisarz i publicysta, autor szeregu książek o tematyce historycznej, popełnił przestępstwo z art. 55 w zw. z art. 3 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Popełnione przez pana Irvinga przestępstwo polega na opublikowaniu w 2009r w Polsce książki „Wojna Hitlera”, w której David Irving neguje przestępstwa Adolfa Hitlera. Nasz wniosek, opublikowany na naszej stronie internetowej zawiera uzasadnienie tej tezy. Otwarta Rzeczpospolita nie otrzymała jeszcze formalnej odpowiedzi, jednak  udzielił jej pośrednio rzecznik IPN-u, pan Andrzej Arseniuk, który 17 września 2010 roku w serwisie Alert24.pl, stwierdził, iż “żeby ścigać przestępstwo z urzędu, musi do niego dojść”. Wypowiedź rzecznika IPN-u dowodzi, że nie zapoznał się z naszym wnioskiem i bulwersuje, bo świadczy o tym, że Instytut, mający stać na straży prawa, odmawia nie tylko ścigania Irvinga, lecz nawet zbadania faktów i zasadności zarzutów.

Przeczytaj, co o sprawie pisze serwis BBC