Stowarzyszenie Kongres Kobiet w porozumieniu z Radami Kobiet i NGO-sami przygotowało apel do przewodniczących partii demokratycznej opozycji o utworzenie w przyszłym rządzie Ministerstwa ds. Równego Traktowania. Inicjatywę poparło blisko sto organizacji.

My, kobiety działające w organizacjach pozarządowych, których celem jest troska o prawa kobiet i nadanie egalitarnego charakteru naszej demokracji, domagamy się stworzenia stanowiska Ministry/Ministra ds. Równego Traktowania, posiadającego pełne uprawnienia, własny budżet, obsadzonego osobą kompetentną w sprawach praw kobiet i równości.

Prawa i pozycja kobiet w społeczeństwie w czasie ostatnich ośmiu lat uległa drastycznemu pogorszeniu (co nie znaczy, że przedtem mieliśmy do czynienia z równością); kobiety dziś są kryminalizowane za podejmowanie decyzji dotyczących ich macierzyństwa, mają marne wsparcie państwa w kwestii godzenia ról zawodowych z wychowawczymi i opiekuńczymi, ciągle są ofiarami domowej przemocy (Konwencja Stambulska została wprawdzie ratyfikowana, ale nie weszła w życie), mają gorszy zawodowy start i wiele barier na drodze do realizowania satysfakcjonującego ich modelu życia. Najwyższa pora to zmienić! Polska demokracja powinna mieć egalitarny charakter!

Mamy jednak doświadczenie, że dla wielu rządów zawsze były ważniejsze sprawy niż prawa kobiet. Ministerstwo ds. Równego Traktowania dawałoby gwarancję ciągłości prac, ich ważności i możliwości (wreszcie) zrealizowania postulatów kobiet.

Pragnęłybyśmy, aby stanowisko to objęła osoba kompetentna, posiadająca wiedzę z zakresu praw kobiet, równościowych dyrektyw unijnych, a także wrażliwość i doświadczenie w walce o te prawa.

 • Stowarzyszenie Kongres Kobiet
 • Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
 • Fundacja Strefa Zieleni
 • Barbara Labuda
 • Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ERA KOBIET
 • Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie
 • DziewuCHy Szwajcaria
 • Stowarzyszenie Kobieta na PLUS
 • Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet
 • Koniński Kongres Kobiet
 • ADDP Défense de la Démocratie en Pologne
 • Elles sans frontieres
 • Kongres Kobiet Bruksela
 • Fundacja Widzialne Dziewuchy Berlin
 • Polonijna Rada Kobiet+
 • Nowoczesny Włocławek
 • Fundacja Feminoteka
 • Centrum Antyprzemocowe
 • Elles pour Elles
 • Fundacja NO.BA
 • Ogólnopolski Strajk Kobiet
 • SZOK Stowarzyszenie Zaangażowanych Odważnych Kobiet
 • Stowarzyszenie Pro Femina
 • Ogólnopolskie Prezydium Sieci Rad Kobiet
 • Fundacja Klucz Nadziei
 • BABA Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet
 • Warszawskie Dziewuchy
 • Kobiety w Sieci
 • Fundacja Period
 • Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom
 • Fundacja Razem dla rozwoju obszarów wiejskich
 • Słupska Rada Kobiet
 • Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian
 • Słupski Kongres Kobiet
 • Zastępczyni burmistrza Miasta Świdwina
 • Fundacja Centrum Pozytywnych Zmian
 • Fundacja Women in Law
 • Stowarzyszenie KLUB KOBIETA 2000
 • Elbląski Kongres Kobiet
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
 • Wielka Koalicja za Równością i Wyborem
 • Fundacja Kobiety Inspirują
 • Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa
 • Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Pracodawcy Pomorza
 • Fundacja Głosuj na Kobietę
 • Polonia Inclusive
 • OSK Femini Berlin Polska
 • Berliński Kongres Kobiet
 • Manifest Wolnej Polki
 • Dzierżoniowska Rada Kobiet
 • Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet
 • Fundacja Metropolis Wrocław
 • Fundacja na Rzecz Równości
 • Toruńska Brygada Feministyczna
 • Fundacja Nie Tylko Matka Polka
 • Toruński Strajk Kobiet
 • Matki na Granicę
 • Toruńska Rada Kobiet
 • Wrocławska Rada Kobiet
 • Stowarzyszenie Kobiety w Centrum
 • Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie
 • Pomorska Rada Ds. Kobiet
 • Lubuska Rada Kobiet
 • Wałbrzyska Rada Kobiet
 • Rzeszowska Rada Kobiet
 • Podkarpacka Rada Programowa ds. Kobiet
 • Stowarzyszenie Bądźmy razem w Tarnobrzegu
 • Kaliska Rada Kobiet
 • Izabelińska Rada Kobiet
 • Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet
 • Rada Kobiet w Opolu
 • Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet
 • Fundacja HerStory
 • Piaseczyńska Rada Kobiet
 • Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International
 • Unia Klubów Polskich
 • Fundacja Rewelacja
 • Międzynarodowe Forum Kobiet
 • Warszawska Rada Kobiet
 • Powiatowa Rada Kobiet w Człuchowie
 • Dziewuchy Austria
 • Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej”
 • Zespół Opiniodawczo-Doradczy ds. kobiet w służbach mundurowych przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania (powstał 08 .04.2014 r.)
 • Fundacja Share the Care
 • „Nie ściemniaj” grupa antyprzemocowa